Den Haag

Ambassadeur werkloosheid onder ouderen

Tweede Kamerlid Henk Krol (50PLUS): “De ambassadeur gaat de mouwen opstropen voor alle oudere werklozen”.

Het bleek een proces van lange adem, maar de kogel is door de kerk: er komt een Ambassadeur Ouderenwerkloosheid die de langdurige werkloosheid onder 50-plussers gaat aanpakken. 


Het is één van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd en ook lokaal een gigantische uitdaging: hoe komt er weer werk en perspectief voor het grote aantal langdurig werklozen van 45 jaar en ouder? In Nederland zitten meer dan 200.000 iets oudere mensen zonder baan. Hun vele sollicitatiepogingen lopen in de meeste gevallen op niets uit. De kans dat mensen van 45 jaar en ouder voor een lange periode werkloos zijn – vaak zelfs uitmondend in bijstand – is liefst twee keer zo groot als gemiddeld.

Negatieve beeldvorming
Eén van de oorzaken van de langdurige werkloosheid onder ouderen is de negatieve beeldvorming. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de ongunstige oordelen en perceptie hardnekkig zijn, maar ook onterecht. Om dat aan te pakken komt er een Ambassadeur Ouderenwerkloosheid. “Oudere werknemers brengen met hun kennis en ervaring zoveel waardevols in op de arbeidsmarkt, daar mogen werkgevers niet aan voorbij gaan”, vindt Henk Krol, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor 50PLUS en initiatiefnemer van de Ambassadeur Ouderenwerkloosheid.

Proces van lange adem
Het plan voor een landelijk ambassadeur voor oudere werklozen werd deze week goedgekeurd in de Tweede Kamer. “Het was wel een proces van lange adem”, glimlacht Krol. “Ik pleit al ruim drie jaar voor zo’n boegbeeld voor oudere werklozen. Eindelijk komt er nu dan een ambassadeur die de onterechte vooroordelen die bij werkgevers bestaan gaat aanpakken.”

Goede voorbeelden
De Ambassadeur Ouderenwerkloosheid moet goede voorbeelden van werkgevers die 50-plussers hebben aangenomen over het voetlicht brengen en negatieve percepties met feiten weerleggen. Op die manier kan de beeldvorming over oudere medewerkers ten positieve veranderen. “Zo draagt de binnenkort te benoemen ambassadeur er aan bij dat het aantal langdurige werkloze ouderen hopelijk snel daalt”, aldus een optimistische Henk Krol.


 DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA