Politiek

D66: Een cultureel bloeiend Loosduinen

D66 ziet cultuur als inspiratiebron voor iedereen. Het zet aan tot denken, verruimt de blik, daagt uit en maakt mensen nieuwsgierig. Cultuur heeft een belangrijke economische waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Het zorgt voor verbinding tussen Loosduiners van verschillende afkomst en achtergrond. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector dan ook een essentiële voorwaarde voor een open, ontwikkeld en verbonden Loosduinen.


De gemeente heeft een belangrijke rol als het om cultuur gaat en draagt er zorg voor dat we onze monumenten, kunstschatten en archieven in goede staat achter laten voor de generaties Loosduiners na ons. Ieder kind in de stad moet in aanraking kunnen komen met cultuur. Wij blijven investeren in cultuureducatie op basisscholen en gaan voor uitbreiding naar het voortgezet onderwijs. Ook na schooltijd willen we dat ieder kind toegang heeft tot kunst, cultuur en (nieuwe) media.


D66 wil het culturele centrum van Loosduinen versterken. Het Cultuuranker in de Bibliotheek, het erfgoedpark rondom de molen en de abdijkerk, het Loosduins Museum en Ockenburgh verdienen meer aandacht. Om meer bezoekers hierheen te verleiden wil D66 dan ook de verbinding tussen het Hoofdplein en de Abdijkerk verbeteren en verfraaien. Een cultureel hart moet immers alle ruimte krijgen om te te kloppen. Het sfeervolle festival het “Geluid van Loosduinen” blijven wij natuurlijk steunen


Met de bouw van meer huizen komen er meer inwoners. D66 vindt het van belang om die gelijk op te nemen in Loosduinen en kennis te laten maken met alles wat ons stadsdeel bijzonder maakt. Door gelijk de verbinding te zoeken zullen meer culturele initiatieven gaat ontstaan waarvan iedereen kan profiteren.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA