Algemeen

Tóch opknapbeurt voor Kraayenstein


KRAAYENSTEIN - Nadat partijen, waaronder de VVD, al aandacht hadden gevraagd en buurtbewoners in enkele gevallen hun ongenoegen al hadden uitgesproken over het uitblijven van een opknapbeurt uitsprak, heeft wethouder Boudewijn Revis toch geld vrijgemaakt voor opknappen buitenruimte Kraayenstein


Et zou geen geld voor zijn, maar vanaf volgend jaar wordt toch begonnen met een grote opknapbeurt van de buitenruimte van Kraayenstein. VVD-wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) heeft 2,5 miljoen vrijgemaakt om de eerste helft van de woonwijk op te knappen. “Hiermee kan ik samen met de buurt een start maken om de buitenruimte Kraayenstein echt straat voor straat op hoger niveau te krijgen. Het is de eerste stap in de eerste fase. Het past in mijn ambitie om in woonwijken structureel de buitenruimte op te knappen,” aldus Revis.


De openbare ruimte in Kraayenstein is al jaren een zorg voor bewoners en gemeente. De inrichting wordt als onveilig ervaren door de verkeerskundige inrichting, hoog opgroeiende plantsoenen en scheve bestrating door boomwortelopgroei. Daarom is een totale herinrichting een hartewens van veel wijkbewoners. Revis wil dan ook samen met hen de plannen voor de nieuwe inrichting vormgeven.


Revis benadrukt dat dit een eerste stap is. Met de beschikbare 2,5 miljoen kan ongeveer de helft van Kraayenstein worden aangepakt. En na Kraayenstein staan in Loosduinen ook Houtwijk en Nieuws-Waldeck nog op het verlanglijstje. “We kunnen natuurlijk niet heel Loosduinen tegelijk op de schop nemen: mensen moeten ook prettig kunnen blijven wonen tijdens het werk. Daarom past het om gefaseerd aan de slag te gaan. Ik zal mijn uiterste best doen om ook voor de volgende stappen geld te zoeken.”


In de regel worden Haagse woonwijken alleen grootschalig opnieuw ingericht als er ook andere werkzaamheden nodig zijn, zoals het toevoegen van parkeerplekken of het vervangen van de riolering. Op die manier is de Vogelwijk recent bijvoorbeeld opgeknapt en wordt nog gewerkt aan Bezuidenhout-Oost. Maar wijken met een jong rioolstelsel vallen al gauw buiten de boot. Revis wil daar verandering in brengen en zorgen dat woonwijken waar de buitenruimte echt ‘op’ is, kunnen worden opgeknapt.