Algemeen

Leerlingen op ‘preventiepad’ met schoolwijkagent

Leerlingen van de afdeling S.D.V. (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) van het Maris College Bohemen zijn afgelopen weken opnieuw in samenwerking met de schoolwijkagenten van team Loosduinen op preventiepad geweest in stadsdeel Loosduinen.


Dit keer stonden de thema’s woninginbraak en fietsendiefstal centraal. Voor de zogenaamde ‘witte voetjesactie’ werden onder meer de wijken Nieuw Waldeck en Houtwijk aangedaan, waarbij studenten de ogen de kost gaven in de wijken en vooral alert waren op openstaande ramen en deuren. Ook werden de nodige brandgangen doorgelopen. In sommige gevallen werd een ‘witvoetje’ (flyer) met de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…’ achtergelaten.


Wat betreft de preventieactie fietsendiefstal werden naast de badplaats Kijkduin ook de diverse winkelcentra van Loosduinen bezocht. In dit geval werden flyers in de vorm van kettingsloten en fietsregistratiekaarten uitgedeeld. Afgelopen maandag ontvingen de deelnemende studenten hun certificaat uit handen van Marjet de Jager van de directie Veiligheid Gemeente Den Haag.


Burgerparticipatie op lokaal niveau
“Deze preventieacties zijn een mooi voorbeeld van burgerparticipatie op lokaal niveau, waarbij iedere partij wint”, laat politie Loosduinen aan deze krant weten. “Samen met stadsdeel Looduinen, gemeente Den Haag en het Maris College Bohemen werken we intensief samen aan een veilig stadsdeel Loosduinen.”


Vanuit het initiatief van de schoolwijkagenten zijn in het verleden contacten gelegd met de teamleiding van de richting Sport, Dienstverlening en veiligheid van het Maris College Bohemen om in het kader van de opleiding mee te werken aan deze preventieacties. Leermomenten voor de leerlingen zijn er in het oefenen van de competenties ‘publiek contact en samenwerken met professionals op straat’. Bij positieve inzet krijgen de leerlingen een certificaat, welke ze goed kunnen gebruiken voor hun persoonlijk portfolio.


Het is politie, stadsdeel Loosduinen en gemeente alles aangelegen om Loosduinen veiliger te maken. Gemeente Den Haag en het stadsdeel Loosduinen faciliteren de preventieactie. De schoolwijkagenten van bureau Loosduinen dragen zorg voor de afstemming, uitvoering en begeleiding van de preventieacties.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA