Algemeen

Stadspenning voor voorzitster jubilerende bridgesoos

Voor haar langdurige inzet als vrijwilligster van een bridgesoos is aan mevrouw J.H.M. Romijn-Giezeman de Stadspenning toegekend. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten om blijk te geven van de waardering voor haar belangeloze werk. Harm Benthem, de stadsdeeldirecteur van Loosduinen, reikte de Stadspenning afgelopen week, aan het eind van de jubileumbijeenkomst met bridgedrive voor de leden van de jubilerende soos uit.

Al sinds 1972 neemt mevrouw Romijn dit voor haar rekening voor de bridgesoos die wekelijks bijeenkomt in woonzorgcentrum Duinhage aan de De Savornin Lohmanlaan. Aanvankelijk assisteerde ze met het maken en verzorgen van de koffie en de thee. Ook ging zij helpen met het organiseren van activiteiten. In 1980 werd ze benoemd tot secretaris. Sinds 1989 treedt mevrouw Romijn op als voorzitter.

Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat de zogeheten kaartclub werd opgericht. Dat gebeurde door leden van de Sacramentsparochie aan de Sportlaan. Aanvankelijk maakten zij gebruik van de crypte van de kerk. Na enkele verhuizingen is de groep in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw in Duinhage neergestreken.
Met het oog op hun leeftijd beperken de leden zich tegenwoordig tot het spelen van bridge. Gezelligheid staat hierbij hoog in het vaandel. In het verleden stonden ook uitstapjes, meerdaagse reizen en andere activiteiten op het programma.

Mevrouw Romijn steekt wekelijks veel tijd in het voorzitterschap. Zo inventariseert ze wie wel of niet komt en maakt ze aan de hand daarvan de wedstrijdschema’s. Ook bezoekt ze leden en oud-leden die bijvoorbeeld ziek zijn of om andere redenen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook de viering van het vijftigjarig bestaan is grotendeels door haar georganiseerd.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA