Algemeen

‘Loosduinen kan de rambam krijgen'’


LOOSDUINEN - In november hebben de VVD, het CDA, Groep van der Helm, de Haagse Stadspartij, D66 en de PvdA middels een terechte motie gepleit voor een flinke opknapbeurt voor de wijken Kraayenstein, Houtwijk en Waldeck. Zij zijn met Groep de Mos van mening dat in deze wijken het onkruid welig tiert, plantsoenen niet worden onderhouden en het wegdek op veel straten ongelijk is.


Groep de Mos Raadslid Kraft van Ermel: “De afdoening van de motie door het stadsbestuur is om te huilen. Het komt erop neer dat het stadsbestuur geen geld ter beschikking wil stellen om achterstallig onderhoud in te halen. Wel miljoenen pompen in het bouwen van een cultuurpaleis voor de elite en de opvang van extra statushouders, maar Loosduinen de rambam laten krijgen. Dat vind ik onverkwikkelijk”.


Investeer deel overgebleven miljoenen in Loosduinen Groep de Mos ontvangt veel klachten uit Loosduinen over achterstallig groenonderhoud. Zo ligt het Piet Vinkplantsoen er het grootste deel van het jaar verwaarloosd bij en bleek onlangs uit een Groep de Mos werkbezoek aan het stadsdeel dat vele plantsoenen totaal vergeten zijn en bewoners zelf het heft in handen nemen. Groep de Mos heeft wel een oplossing voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. “Wethouder De Bruijn stelde in mei 38 miljoen euro over te hebben op de begroting van vorig jaar. Laat het college een deel daarvan als de wiederweerga gebruiken om het vergeten Loosduinen op te knappen”, aldus Kraft van Ermel.