Algemeen

'Zorgzaadje' geplant tijdens week van Zorg en Welzijn

Vorige week was de aftrap van de landelijke week van Zorg en Welzijn. In dat kader ontmoette leerlingen van de zorgopleidingen van het Maris College Bohemen en het ID college minister Hugo de Jonge die was uitgenodigd voor een theatervoorstelling over werken in de zorg in WoonZorgPark Loosduinen. De voorstelling was door minister de Jonge een aanleiding om juist hier zijn plannen voor de arbeidsmarkt in de zorg te presenteren.


Net als andere organisaties heeft ook Saffier moeite om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Doorgaans organiseert Saffier een aantal open dagen waarbij activiteiten aangeboden worden om een kijkje in de zorg te geven, maar dan blijkt het altijd nog een uitdaging om hier voldoende animo voor te vinden en daadwerkelijk personeel te werven. Dit jaar besloot Saffier het over een heel andere boeg te gooien en werd een inspirerende theatervoorstelling georganiseerd voor de jeugd.


“Wij wilden graag laten zien dat werken in de zorg veel meer is dan alleen mensen wassen en aankleden: het is uitdagend, leerzaam, liefdevol en zo nodig”, vertelt Saffier-woordvoerder Mirjam Ephraïm desgevraagd in gesprek met de LoosduinseKrant. “Om dat goed voor het voetlicht te brengen hadden we in samenwerking met theatergroep the Big Mo een voorstelling voorbereid, bewust voor de jeugd, omdat er mensen gemotiveerd moeten worden een opleiding in de zorg te gaan volgen, zodat er meer goed gekwalificeerd personeel inzetbaar is.”


Saffier hoopt met deze bijeenkomst ook mensen die op latere leeftijd een switch willen maken en in de zorg willen werken, de zogenaamde zij-instromers, voor zich te winnen.


Dat minister Hugo de Jonge het programma dat Saffier afgelopen woensdag aanbood als een inspirerend onderdeel zag en inging op de uitnodiging om bij de Loosduinse zorginstelling op bezoek te komen, gaf deze dag natuurlijk meer gewicht. In een volledig volgepakte zaal hoorde de minister de verhalen aan van medewerkers en bewoners van Saffier, waarna hij op zijn beurt de plannen die hij heeft voor de arbeidsmarkt in de zorg uiteenzette. En er was sprake van gelijkwaardige dynamiek, waarbij volop ruimte was voor de dialoog en leerlingen niet schroomden om op basis van het relaas van de minister vragen aan hem voor te leggen. Maar ook andersom toonde de zorgminister interesse en vroeg hij studenten naar de beweegredenen om in de zorg te willen werken. Aansluitend op de presentatie van de minister startte de Theater Talkshow ‘Werken in de zorg? Get inspired!’.


In retroperspectief spreekt Mirjam Ephraïm van een zeer geslaagde dag, waarop weliswaar niet direct openstaande arbeidsposten werden ingevuld, wat ook niet de opzet was, maar waar bij vele aanwezigen wel het 'zorgzaadje' werd geplant. Ook kon Saffier rekenen op diverse aanvragen voor stageplekken bij onder meer WoonZorgPark Loosduinen.


Wie de voorstelling heeft gemist en wel geïnteresseerd is om in de zorg te komen werken vindt op de website www.saffiergroep.nl meer informatie.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA