Algemeen

Konijnen in duinen Kijkduin in het nauw gedreven

Men is volop bezig met de opbouw van Nieuw Kijkduin. Niet alleen worden er een nieuw winkelcentrum en appartementen gerealiseerd, ook komt er een parkeergarage onder het Deltaplein. En al het zand dat er wordt afgegraven, wordt in de duinen gestort. Er zouden duintoppen van 18 meter hoog komen op verschillende plaatsen. Niet voor de boulevard, de horecagelegenheden dienen vrij zicht te hebben. Dus bestond het plan om hoge duintoppen voor Residence Zeehaghe en het NH Atlantic Hotel te maken. Dit is inmiddels van de baan. Bewoners slaken een zucht van verlichting, zij behouden hun uitzicht op zee.


Wat ook volkomen onverwacht en onaangekondigd nieuw is in Kijkduin, is het vermoedelijk goed bedoelde paddenscherm dat dwars door de duinen is aangelegd. Een paddenscherm?! Klinkt het her en der door Kijkduin. “Ja, er schijnen weleens een verliefde pad en een hagedis in de duinen te zitten”, grapt een inwoner.


Maar eind maart, begin april is het altijd raak. De paddentrek, het verschijnsel dat zich elk jaar voordoet bij een aantal soorten amfibieën. De dieren komen praktisch gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken dan massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht om hun eieren af te zetten en te bevruchten. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Delfland trekken er dan weer op uit om deze glibberige beetjes te helpen overleven tijdens hun onbedwingbare drang de weg over te steken bij bijvoorbeeld de Machiel Vrijenhoeklaan. Zonder de overzetacties zouden de beschermde padden immers uitsterven.


Maar de duinen dan? Die vormen ook een beschermd natuurgebied, namelijk Natura 2000. Daar mag niets in gebeuren. Of neemt men het niet zo nauw met de beschermstatus hiervan? Er zijn duindoornstruikjes- en takken afgebroken en weggehaald om zo een mooi paddenscherm te maken.
Maar iedereen weet; in de duinen van Kijkduin leven veel konijnen, en inmiddels zijn er jonge konijntjes geboren. Maar iedereen weet ook dat meneer de vos eveneens graag door de duinen struint.
En dan willen de konijntjes wegrennen, want de vos komt er aan. Eeeh... maar waar naar toe?! De kleine konijntjes kunnen nog niet over het paddenscherm heen springen en zijn dus een zeer gemakkelijke prooi voor meneer de vos. Hij hoeft niet te jagen want ze blijven als verstijfd zitten. De grote konijnen zijn ook van slag. Zitten voor het scherm. Kijken, ruiken, gaan naar een paal.
Moraal van het verhaal? Er is iets wat totaal niet in het Natura 2000-gebied thuis hoort: dat paddenscherm. De duinen zijn voor de konijnen en de vossen. En de pad of hagedis heeft zich totnogtoe ook zonder scherm weten te redden. Voor een volgende paddentrek zou er wellicht beter nagedacht kunnen worden...DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA