Algemeen

Herziening projectdocument Ockenburgh


MADESTEIN - Afgelopen dinsdag heeft het college ingestemd met de herziening van het Projectdocument Landgoed Ockenburgh. Hiermee wordt een volgende belangrijke stap gezet in de realisatie van de plannen voor Landgoed Ockenburgh.


Op 20 maart 2007 heeft het college het projectdocument voor de herontwikkeling van het Landgoed Ockenburgh en de bijbehorende gemeentelijke grondexploitatie Landgoed Ockenburgh vastgesteld.

Nadat in juli 2013 werd besloten het landhuis, de dienstwoning en het chalet middels een tender te verkopen, kwam er geen nieuwe eigenaar. Dit gaf aanleiding om de plannen van een van de initiatiefnemers nader te onderzoeken.

Direct na beëindiging van de tender heeft de gemeente één van de inschrijvers op de tender; het inmiddels bekende 'Plan B', voortgekomen uit een burgerinitiatief, de gelegenheid gegeven om de (financiële) haalbaarheid van hun plan, met betrekking tot het landhuis, nader te onderzoeken.Op 17 juni 2015 is de gemeente met de initiatiefnemers van Plan B de 'Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh', een intentieovereenkomst aangegaan inzake landhuis Ockenburgh.

De dienstwoning is inmiddels verkocht. Met scoutinggroep de Rimboejagers is een huurovereenkomst aangegaan voor het chalet. Deze loopt tot (uiterlijk) 31 augustus 2016, daarna zal het chalet aan de scouting worden verkocht en de grond in eeuwigdurend erfpacht aan de scouting worden uitgegeven.

Met de herziening van het projectdocument en bijbehorende grondexploitatie is zekerheid verkregen over de realisatie van de plannen om landhuis Ockenburgh in oude glorie te herstellen.


TIP DE REDACTIE


 DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA