Algemeen

Financiën gemeente blijven op orde

Het huidige college sluit zijn laatste volledige boekjaar af met een klein tekort, maar houdt de financiën goed op orde. Dit staat in de jaarrekening 2017. Het tekort was in het halfjaarbericht al aangekondigd en wordt opgevangen door de reserves van de gemeente. Het gaat om 13,7 miljoen euro. Wethouder van Financiën Tom de Bruijn: “We laten de gemeentelijke financiën gezond achter voor het nieuwe college. In het licht van de grote uitdagingen die we ons in 2017 hebben gesteld, sluit ik dit boekjaar dan ook naar tevredenheid af.”


Naast de jaarrekening 2017 presenteert De Bruijn dit keer ook gelijktijdig het budgettaire kader 2018, dat als uitgangspunt dient voor de komende collegeperiode. Dat is belangrijk voor de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord, die momenteel bezig zijn.


Uitgaven

Belangrijkste oorzaak van het tekort op de jaarrekening is dat Den Haag van de Rijksoverheid te weinig geld heeft ontvangen voor het betalen van alle bijstandsuitkeringen, terwijl de gemeente daartoe wel wettelijk verplicht is. Ook is er bij de jeugdhulp meer uitgegeven dan begroot. Zo is er in 2017 aan meer mensen zorg verleend en werden er afgelopen jaar nog achterstallige declaraties uit 2015 en 2016 gedaan. Omdat er in de begroting wel rekening is gehouden met deze risico’s kan het tekort worden opgevangen uit de eigen reserves


Investeringen
Ook het laatste volledige kalenderjaar van deze collegeperiode heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de groei van de economie, werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd, onderwijs, cultuur en de duurzame ontwikkeling van de stad. Daarnaast zijn er extra investeringen gedaan in de openbare ruimte, bereikbaarheid en werkgelegenheid. Wethouder De Bruijn: “Dit heeft tot mooie resultaten geleid, zoals de dalende werkloosheid en de groei van het toerisme wat weer zorgt voor veel extra werkgelegenheid. We hebben met dit college de afgelopen jaren een degelijk financieel beleid gevoerd maar ook volop geïnvesteerd in de stad; daar doen we het uiteindelijk allemaal voor”, aldus De Bruijn.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA