Algemeen

Eensgezindheid bij Slag om Houtwijk (fotoreeks)

Zorgcentrum Houthaghe stond afgelopen woensdag decor voor het debat dat ging over de wijk Houtwijk en werd gevoerd door alle grote politieke partijen. Wijkberaad Houtwijk gaf het debat de naam ‘De Slag om Houtwijk’ mee, wat kon doen vermoeden dat er die avond weleens een felle strijd zou kunnen losbarsten, een strijd waar na een heroïsch gevecht slechts één gehavende winnaar uit de strijd zou komen. Maar zo zou het niet gaan. Sleutelwoord die avond was ‘eensgezindheid’.


Aan toeschouwers geen gebrek. Vele betrokken Houtwijkers trokken naar het zorgcentrum aan de Toon Dupuisstraat en namen actief deel aan het debat, wat de kwaliteit van de avond meer dan goed deed.
Aan de hand van diverse stellingen werden de politieke vertegenwoordigers gevraagd stelling in te nemen. Uiteraard stond de wens van het wijkberaad om Houtwijk een ‘residentiekwaliteit’ te verschaffen centraal. En het zou allemaal aan bod komen. Het groen in de wijk, de voorzieningen voor de jeugd, de sociale veiligheid, verkeer, parkeerdruk, het waterbedeffect. Voldoende stof voor vuurwerk dus. Maar als het Houtwijk betreft zijn de verschillen tussen de diverse fracties blijkbaar klein, wat gunstig lijkt voor het wijberaad.


Iedereen ziet wel en vindt ook dat de groenvoorziening in de wijk grondig aangepakt dient te worden. De meesten hebben het voornemen om hier in de komende periode ieder geval een stevige start mee te maken. Ook als het gaat om de parkeerdruk en het waterbedeffect wijzen de neuzen veelal dezelfde kant op, al zijn partijen als die voor de dieren en van de arbeid – alsook de Christen Unie/SGP – duidelijk en uitgesproken voor een betaaldparkerenbeleid in heel Den Haag. Als het aan Chris van der Helm van de VVD en Groep de Mos ligt, zou betaald parkeren uitsluitend ingevoerd moeten worden wanneer daar in de wijk breed draagvlak voor is.


Op het vlak van buurtinterventieteams (BIT) wordt wat meer strijd geleverd. Ja, een investering vanuit de gemeente is wenselijk. Maar waar de een liefst meer BOA’s in de wijk ziet, is de ander van mening dat meer uniformen op straat juist het gevoel van veiligheid eerder slecht dan goed doet. D66’er Robert van Asten is van mening dat wijkbewoners elkaar ook best wat meer zouden kunnen aanspreken op hun gedrag. Een BOA op bijna Amerikaanse wijze bewapend met een taser, zoals Harry van de Coevering van Groep de Mos dat graag zou zien, vindt Van Asten al helemaal onbespreekbaar. Peter Bos van de Haagse Stadspartij voegt hier aan toe dat de jeugd een stuk minder betutteld zou moeten worden: “Af en toe een bier of blowtje moet kunnen.”


Overlast Muttersborgh

Algehele verontwaardiging nam bezit van de zaal toen vanuit de zaal de vraag kwam wat de politiek kan doen om te zorgen dat er geen ‘verwarde’ mensen meer in seniorencomplex Muttersborgh terecht komen. Het is voorzitter van de bewonerscommissie Muttersborgh Joke Breedijk een raadsel waarom geestelijk zieke mensen en verslaafden in een seniorencomplex geplaatst worden. “Bewoners kunnen het niet meer aan, durven hun huizen niet meer uit. Er wordt gespuugd, geürineerd, drugs gedeald, bevuild. We voelen ons niet meer veilig”, spreekt Breedijk de politiek in heldere taal toe.
Als er slechts een verward persoon op de in totaal 60 beschikbare woningen geplaatst was, zou die wat Breedijk en de overige bewoners betreft kunnen rekenen op ondersteuning van hen. Maar momenteel zijn er te veel. En nu er weer woningen leegkomen, slaat de angst toe onder de bewoners.


Verhuurder HaagWonen was niet vóór het verschijnen deze krant bereikbaar voor een inhoudelijke reactie. Sla daarom volgende week opnieuw de LoosduinseKrant open voor het vervolg hierop.
Foto: Gespreksleider Andreas Dijk geeft Joke Breedijk het woord

fotograaf: Frits van Gaans
DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA