Algemeen

Den Haag presenteert visie op openbaar vervoer van de toekomst

De gemeente Den Haag zet de komende jaren fors in op sneller, comfortabeler en beter betaalbaar openbaar vervoer. Dat is nodig om de groei van de stad in goede banen te leiden. Dit heeft het college besloten.


Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) heeft zich afgelopen collegeperiode hard gemaakt voor een nieuwe visie op het openbaar vervoer in Den Haag . "Door ruim baan te geven aan goed openbaar vervoer houden we onze stad leefbaar en bereikbaar. Door nu te kiezen voor een uitbreiding van het succes van Randstadrail wordt voorkomen dat de stad dichtslibt met auto's. Als we niets doen, groeit het autoverkeer tot 2040 namelijk met ongeveer 15% , nemen de files toe en groeit de CO2 uitstoot. Investeringen in het OV zijn dus broodnodig." aldus De Bruijn.


In de visie ‘Schaalsprong openbaar vervoer' is een centrale rol weggelegd voor de ontwikkeling van drie grote OV-corridors, die met lightrailverbinding ontsloten worden: de zogenaamde Koningscorridor wordt de hoofdas en verbindt de regio via de Binckhorst en Den Haag Centraal met Madurodam, de Internationale Zone en Scheveningen. De Leyenburgcorridor ligt in het verlengde van de huidige tramtunnel en sluit de grote woongebieden in Den Haag Zuidwest en Loosduinen beter aan op hoogwaardig OV. De derde corridor is de zogenaamde Oude Lijn tussen Leiden via Den Haag naar Rotterdam.


Het college benadrukt dat voor deze visie veel geld nodig is en dat de gemeente hiervoor niet alleen samen gaat werken met de regio en het Rijk, maar ook met private partijen. We werken daarbij toe naar een OV-netwerk dat een kostendekkende exploitatie kent.
DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA