Politiek

CDA wil actie aanpak lerarentekort Den Haag


DEN HAAG - Het CDA in de Haagse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur plannen presenteert om meer leraren in onze stad te krijgen. Het onderwijs voorspelt over een aantal jaar een groot tekort aan leerkrachten in onze stad en regio.


"We merken het tekort aan leraren nu al. Vooral in het basisonderwijs. Steeds vaker worden klassen opgedeeld of samengevoegd om het onderwijs door te laten gaan. Klassen worden groter en leerlingen krijgen minder aandacht. De werkdruk van leraren verhoogt alsmaar en steeds vaker staat een onbevoegd persoon voor de klas", aldus CDA-raadslid Daniëlle Koster. "Over een aantal jaar stromen veel oudere leraren uit terwijl er maar weinig nieuwe leraren afstuderen van de PABO. De angst heerst bij Haagse scholen dat zij over een aantal jaar leerlingen naar huis moeten sturen door een te groot tekort aan leraren."


Het CDA wil direct actie van de onderwijswethouder. Koster: "Wij zien dat andere gemeenten al maatregelen nemen om het voorspelde tekort tegen te gaan. Zo helpen zij leraren met het vinden van geschikte woonruimte en scholen bij het aanbieden van gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden als bonussen of leaseauto’s. Wij willen dat ook Den Haag op korte termijn maatregelen gaat nemen om leraren naar onze stad te trekken, het beroep van leraar en de opleiding tot leraar populairder te maken en om Haagse scholen te helpen om werkloze leraren uit andere regio’s te verleiden om in Den Haag te gaan werken." Het CDA stelde schriftelijke vragen aan het college van b en w.



DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA