Algemeen

Buurt allesbehalve blij met Joris Wijsmuller


Buurtbewoners zijn allesbehalve blij met wethouder Joris Wijsmuller nu er aan de Narcislaan in Kijkduin hoe dan ook asielzoekers met een verblijfsvergunning komen te wonen. Er was veel onduidelijkheid maar inmiddels is het wel helder dat hiervoor het oude schoolgebouw op de hoek, dat eerder nog als stadswerkplaats fungeerde, gesloopt gaat worden. Daarvoor terug komen 30 tot 40 gloednieuwe zelfstandige wooneenheden in een maximaal 4 verdiepingen tellend gebouw. Maar hoe wethouder Joris Wijsmuller tot het besluit is gekomen de buurt deze plannen min of meer op te dringen, ís en blijft voor velen een groot raadsel.


Dinsdag 17 januari en vrijdag 20 januari worden opnieuw bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners die met vragen zitten. Omwonenden dachten tijdens de eerste twee bijeenkomsten nog dat zij inspraak hadden, maar niets is minder waar. In een brief aan de buurt schrijft Wijsmuller dat hij na het genomen besluit van het college, met zoveel mogelijk omwonenden van de Narcislaan op een zo persoonlijk mogelijke manier in gesprek wenst te gaan, om vragen, ideeën en/of zorgen te bespreken. Maar is het kwaad niet allang geschied? Ja, vinden vele buurtbewoners, die zich voor een voldongen feit gesteld voelen. “Ik snap heel goed dat die mensen een plekje nodig hebben”, zegt buurtbewoner Van Laar, die schuin tegenover het bewuste nummertje 4 aan de Narcislaan woont. “Maar ik kan er niet bij dat er zóveel op een kluitje bij elkaar gezet wordt in een wijk als deze. Verspreid die mensen beter over de stad, dan zullen zij zich ook sneller mengen onder de bevolking. Hier zitten ze straks met een zeer klein inkomen op elkaar. Wat brengt dat allemaal voor spanningen met zich mee, voor henzelf maar uiteraard ook voor ons?”

Bestemmingsplan
Het staat dus allemaal al vast, in kannen en kruiken. Maar moet het bestemmingsplan dan niet worden gewijzigd? Volgens wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin wel. En dat gaat nog niet zo makkelijk, iets waar wethouder Wijsmuller tijdens een eerdere bijeenkomst nog vaag over deed, volgens voorzitter Hank Hoogwout. ‘Dat moet nog even gebeuren’, werd er toen gezegd. Maar een bestemmingsplanwijziging moet via de officiële wegen gebeuren. De wijkvereniging is fel tegenstander van het plan en snapt niet dat men niet ruim van te voren geinformeerd is zodat er protest aangetekend kon worden, een traject waar een wijkvereniging altijd bovenop zit.

Bezwaren
Maar was dat niet precies wat Joris Wijmuller niet wilde: bezwaren vanuit de buurt? Elke gemeente heeft de wettelijke plicht woonruimte voor statushouders te verzorgen. Echter heeft de gemeente Den Haag zichzelf doel gesteld bovenop die verplichting nog eens aan 700 extra statushouders onderdak te bieden. Volgens een woordvoerder van wethouder Joris Wijsmuller is dit ontstaan in 2015. Toen de toestroom van vluchtelingen nog groter was dan waarop was gerekend en er landelijk meer asielzoekerscentra nodig bleken zijn. Den Haag heeft toentertijd gekozen voor opvang van 700 extra statushouders in plaats van een AZC en zet wijken daarmee extra onder druk, vindt Richard de Mos “Een rustige buurt, met veel ouderen, opzadelen met asielzoekers is al een gotspe, maar de buurt geen inspraak geven bij deze besluitvorming is ronduit een schoffering. We zitten met 45.000 werklozen, meer dan 70.000 mensen die in armoede leven, eenzame ouderen, een onder druk staande sociale cohesie en tal van andere grote problemen. Dan past het niet om met de komst van extra statushouders nog meer problemen te creëren”, aldus De Mos, die bewoners oproept om massaal te komen naar de bewonersavonden om een signaal af te geven dat we deze vorm van besluitvorming niet accepteren.

Tijdsdruk
Doordat het aanwijzen van locaties waar asielzoekers te herbergen onder tijdsdruk gebeurt, is er geen mogelijkheid tot inspraak voor bewoners, erkent de woordvoerder van wethouder Wijsmuller. Anders is dat dus bij de wijziging van een bestemmingsplan en de aanvraag van vergunningen. Wellicht dat tegenstanders zich via die weg nog kunnen laten horen. De exacte invulling van het bouwplan moet immers nog nader onderzocht en uitgewerkt worden.

Aanmelden
Wie een van de twee bijeenkomsten wenst bij te wonen, dient zich vooraf aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 16 januari door een e-mail te sturen naar het volgende adres: statushouders.loosduinen@denhaag.nl o.v.v ‘Bewonersgesprek Narcislaan’. Vermeld in uw e-mail naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en datum van uw voorkeur. De gemeente denkt begin februari met een nieuwsbrief te komen met een impressie van deze bijeenkomsten. Ook kunnen bewoners dan rekenen op informatie over de stand van zaken rond het bouwplan en de bouwplanning.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA