Algemeen

Bethelkerk wordt Amadeus

Binnenkort verwisselt de Bethelkerk aan de Händellaan van eigenaar. Na twee jaar actie voeren gaat Bethel Blijft de ambitie waar maken het gebouw een wijkfunctie te geven voor ontmoeting en activiteiten. Omdat de naam Bethel hier niet meer in past, wordt het gebouw ‘omgedoopt’ in Amadeus, ontmoeting&activiteiten. Met de nieuwe naam wordt een directe relatie gelegd met de Componistenbuurt en de Mozartlaan waaraan het gebouw gelegen is.


Op 2 juli gaat het gebouw van de kerk over van de Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage (PGG) naar Bethel Blijft BV en wordt projectontwikkelaar Joris Gribnau de nieuwe eigenaar. In overleg met MOVE urban architecture in Den Haag in samenwerking met ‘TMOJ uit Delft wordt momenteel een plan ontwikkeld, dat voorziet in behoud van het gebouw met een maatschappelijk-culturele wijkfunctie en een kleinschalig woonproject voor groepswonen. Dit plan is eind december vorig jaar besproken met wethouder Wijsmuller.


Op zondagmiddag 22 april worden tijdens een feestelijke bijeenkomst de plannen gepresenteerd in de kerkzaal van de Bethelkerk, die voor deze gelegenheid door de PGG ter beschikking wordt gesteld.
Over het volledige programma volgt nog informatie.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA