juli 22, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Kan een door de VN gecoördineerd Nederlands-VS-plan de tikkende veiligere ’tijdbom’ onschadelijk maken?  – Eurazië Beoordeling

Kan een door de VN gecoördineerd Nederlands-VS-plan de tikkende veiligere ’tijdbom’ onschadelijk maken? – Eurazië Beoordeling

Door Rawan Radwan

Het verhaal van de Safer gaat verder met een poging van de VN om geld in te zamelen voor de berging van het getroffen schip dat sinds 1988 voor anker ligt bij de kust van de Rode Zee in Jemen.

Het plan is om $ 144 miljoen op te halen, waarvan $ 80 miljoen zal betalen voor het lossen van de lading olie aan boord van de Safer. Daartoe hebben de regeringen van de VS en Nederland, vertegenwoordigd door de Nederlandse ambassadeur in de VS Andre Haspels, vrijdag gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd die werd bijgewoond door Tim Lenderking, de speciaal gezant van de VS voor Jemen, en vertegenwoordigers van de diplomatieke gemeenschap in Washington.

“We dringen er bij publieke en particuliere donoren op aan om genereuze bijdragen te overwegen om een ​​lek, lekkage of explosie te helpen voorkomen, waarvan de gevolgen het levensonderhoud, het toerisme en de handel in een van ’s werelds vitale scheepvaartroutes zouden vernietigen”, luidt een gezamenlijke verklaring, verwijzend naar het verlaten schip .

Het doel van het door de VN gecoördineerde plan is het afwenden van een economische, humanitaire en milieucatastrofe die niet alleen Jemen, waar 17 miljoen mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp, maar ook de ruimere regio zou kunnen treffen.

“The Safer is een tikkende tijdbom en het is tijd om het probleem op te lossen”, zei politiek analist Dr. Hamdan Al-Shehri vertelde Arab News.

“Het schip ligt al zeven jaar onbeheerd rond. Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om op alle niveaus druk uit te oefenen op de Houthi’s om de vele problemen op te lossen waarmee Jemen en Jemenieten worden geconfronteerd, waaronder het Safer-geschil.

Het schip, dat in verval raakte voor de haven van Ras Isa door gebrek aan onderhoud, zou 1,1 miljoen vaten olie bevatten – vier keer de hoeveelheid die in de Prince William Sound in Alaska lekte als gevolg van de ramp met de Exxon Valdez in 1989.

De Safer, die in 1976 in gebruik werd genomen als olietanker en tien jaar later werd omgebouwd tot een drijvende opslag- en losfaciliteit (FSO), stopte met de productie, de lossing en het onderhoud in 2015 met het uitbreken van de oorlog en de verovering van West-Jemen door de Houthi’s.

READ  Ik ben NOG STEEDS getrouwd met Boris Becker en ik zal bij hem blijven zegt diepbedroefd Nederlands model Lilly

Het schip ligt momenteel ongeveer 4,8 zeemijl voor de kust van het gouvernement Hodeidah in Jemen. Gezien de gestage verslechtering van de structurele integriteit, is er een onmiddellijk risico van een olielek als gevolg van lekkage of explosie.

In maart, na jaren van aan-en-af-gesprekken tussen de belangrijkste betrokken partijen, stemden de met Iran gelieerde Houthi’s er blijkbaar mee in de VN toe te staan ​​de olie die in vaten is opgeslagen op de Safer te lossen. Mohammed Ali Al-Houthi, het hoofd van het Hoogste Revolutionaire Comité van de Houthi’s, bevestigde via Twitter de ondertekening van een memorandum van overeenstemming met de VN.

Het door de VN gecoördineerde plan, dat wordt gesteund door de Jemenitische regering, bestaat uit twee gelijktijdig werkende sporen. De eerste omvat de installatie van een vervanging voor de Safer voor de lange termijn binnen een periode van 18 maanden, terwijl de tweede de overdracht van de lading olie naar een tijdelijk schip over een periode van vier maanden omvat.

De VN is voornemens de Safer en het tijdelijke vaartuig op hun plaats te houden totdat alle olie is overgebracht naar het permanente vervangingsvaartuig. Daarna zou het roestende schip naar een werf worden gesleept en als schroot worden verkocht.

In april raakten Lenderking, de Nederlandse ambassadeur in Jemen Peter Derrek Hoff en VN-resident en humanitaire coördinator voor Jemen David Gressly de regio aan als onderdeel van een door de VN geleide missie om het bewustzijn van de dreiging van de Safer te vergroten en fondsen te werven voor het VN-plan .

Een maand later begon een door Gressly bedacht plan om toezicht te houden op de pogingen van de VN om 80 miljoen dollar van donoren op te halen. Tot nu toe heeft de wereldorganisatie echter slechts $ 40 miljoen kunnen ophalen.

Ondertussen tikt de klok op het bergingsplan.

“Als we niet dringend voldoende financiering krijgen, zal het weervenster om de olie over te dragen sluiten”, zegt Auke Lootsma, ingezetene vertegenwoordiger van het VN-ontwikkelingsprogramma in Jemen.

“Tegen oktober maken harde wind en vluchtige stromingen de operatie gevaarlijker en vergroten ze het risico dat het schip kapot gaat.”

READ  Scaloni verdedigt spelersgedrag tegen Oranje op WK

Een massale olielozing van de Safer zou de vissersgemeenschappen aan de kust van de Rode Zee verwoesten en grote schade aanrichten aan het water, de riffen en de mangroven van de kuststaten, met name Saoedi-Arabië, Eritrea, Djibouti, Somalië en Jemen zelf.

Het zou ook leiden tot de verstoring of zelfs sluiting van de havens van Hodeidah en As Salif, wat de commerciële activiteit in heel Jemen en het vermogen van het land om humanitaire hulp te ontvangen ernstig zou belemmeren.

In ieder geval zullen de kosten van het opruimen alleen al 20 miljoen dollar bedragen.

“Toen de Houthi’s in 2015 de macht grepen in dat deel van Jemen, namen ze de Safer over, maar ze hadden niet de knowhow om die te handhaven”, zei Al-Shehri. “Sindsdien gebruiken ze de alarmerende structurele staat van het schip als ruilmiddel, met als doel de opbrengst van de op de markt verkochte olie te pakken of de olie op de zwarte markt te verkopen voor verdere winst.”

Hij voegde eraan toe: “Met betrekking tot de Safer zullen de Houthi’s er niet mee instemmen om gemakkelijk het juiste te doen, maar met druk zouden ze dat wel kunnen. Dit zou een catastrofe voorkomen waarvan de gevolgen duizenden kilometers ver weg voelbaar zouden zijn. De stroom van humanitaire hulp door de vitale scheepvaartroutes van de Bab Al-Mandeb Straat zou worden verstoord.”

Dat gezegd hebbende, noemde Al-Shehri twee ontwikkelingen – de ondertekening van het memorandum tussen de Houthi’s en het twee maanden durende staakt-het-vuren dat momenteel van kracht is, de eerste landelijke wapenstilstand sinds 2016 – als een goed voorteken voor de toekomst van Jemen. Naar zijn mening zou de opening van de weg naar Taiz kunnen helpen een einde te maken aan de aanhoudende factievetes en met een beetje geluk zelfs aan de bezetting van de Houthi’s.

“Maar als ze echt hun goede bedoelingen tonen, moeten de Houthi’s samenwerken met de internationale gemeenschap en de legitieme regering van Jemen plus haar mensen en regionale buren. Ze moeten ook stoppen het schip te gebruiken voor politieke invloed”, zei hij.

READ  Nederlands fonds Waterland richt zich op bedrijven in Munster

“Als de Houthi’s deze geest van samenwerking niet tonen, zou dit ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor Jemen, maar voor de hele regio.”

Het is veelzeggend dat de VN-ambassadeurs van Djibouti, Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, Soedan en Jemen in 2020 een brief hebben gestuurd aan de voorzitter van de Veiligheidsraad, waarin zij de aandacht vestigden op de risico’s die de drijvende lading voor de regio met zich meebracht en waarin werd opgeroepen tot onmiddellijke actie. uit twee nachtmerriescenario’s.

De eerste zou de ecologische ramp zijn die het gevolg is van het morsen van 181 miljoen liter in de Rode Zee, die rijk is aan zeeleven. De tweede zou de verwoesting zijn die wordt veroorzaakt door donkere wolken van giftige gassen die vrijkomen bij een explosie. Naast de schade aan de gezondheid van zo’n 3 miljoen mensen in Hodeidah, zou 4 procent van de productieve landbouwgronden in Jemen te lijden hebben van vernietiging van staande gewassen van bonen, fruit en groenten voor een bedrag van meer dan $ 70 miljoen.

De lekkage zou kunnen leiden tot de sluiting van de haven van Hodeidah voor enkele maanden, wat op zijn beurt de levering van de broodnodige brandstof en essentiële goederen aan de lokale bevolking zou verhinderen, de brandstofprijzen tot 800 procent zou doen stijgen en de kosten van goederen zou verdubbelen in een toch al door armoede geteisterde natie.

Een verklaring van de VN en de Nederlandse regering op 11 mei maakt duidelijk dat de timing en financiering van het olielekpreventieplan van essentieel belang zijn.

dr. Hamdan wijst erop dat een oplossing van de kwestie Veiliger al lang een prioriteit is van de regionale actoren, met name Saoedi-Arabië, dat heeft opgeroepen tot een oplossing van de vele problemen die Jemen in een zinloos conflict verwikkeld houden.

“De internationale gemeenschap is verantwoordelijk voor alle chaos”, vertelde Al-Shehri aan Arab News. “Zijn passieve houding wordt door de Houthi’s geïnterpreteerd als een groen licht om door te gaan met hun activiteiten, dus alleen de internationale gemeenschap kan en moet deze kwestie voor eens en voor altijd oplossen. De oplossing ligt in zijn handen.”