mei 30, 2023

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Innovatie en demonstratie voor een concurrerende Nederlandse verticale landbouwsector

Het Fieldlab Vertical Farm project heeft de ambitie om een ​​competitieve Vertical Farming sector in Nederland te ontwikkelen door samenwerking tussen kennisinstellingen, industrie en semi-overheidspartners. Het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd, zoals markt en economie, teelt en techniek, en onderwijs en opleiding. Van de demonstratie-experimenten werden tegelijkertijd vergelijkende proeven uitgevoerd bij verschillende partnerfaciliteiten om erachter te komen of het starten met hetzelfde materiaal en dezelfde teeltstrategie vergelijkbare resultaten zou opleveren.

Uit de resultaten van de eerste proeven bleek dat met dezelfde klimaatsetpoints een andere klimaatrealisatie werd bereikt. Vooral de temperatuur en relatieve vochtigheid in de nabijheid van de planten, gedefinieerd als microklimaat, verschilden tussen faciliteiten, wat resulteerde in verschillende producties. In de volgende slaproef gepland voor begin 2023, zal de noodzaak om een ​​meer “gestandaardiseerde” manier te vinden om groeiomstandigheden in te stellen worden aangepakt, en tegelijkertijd zal de realisatie van het macro- en microklimaat worden gemeten om inzicht te krijgen in de verband met de productie van gewassen. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan om in te spelen op de huidige uitdagingen van de Vertical Farming-sector, zoals energiezuinige teelt en de productie van producten met toegevoegde waarde.

Een presentatie door Caterina Carpineti, onderzoeker Vertical Farming bij Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen – Wageningen University and Research.

Caterina Carpineti spreekt op de 2022 editie van de Vertical Farming Conference, onderdeel van het Agrifood Innovation Event.

Voor meer informatie:
Verticale landbouwconferentie
www.verticalfarmingconference.com

READ  PSV onderuit Ajax in achtgoalthriller