Column

Column Rachid Guernaoui: Buurtbudget

Meer verbondenheid tussen bewoners; opknappen van de openbare ruimte; voorzieningen voor kinderen en jongeren; groen-onderhoud; en toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden. Dat zijn de vijf thema’s die circa 125 bewoners uit Houtwijk hebben gekozen tijdens drie BuurtBudget-cafés. Deze bijeenkomsten vonden de afgelopen week plaats op verschillende locaties in Houtwijk. Zaterdag was ik er zelf ook bij. Toen kwamen de bewoners bij elkaar in de Koos Meindertsschool.

Buurtbudget Houtwijk is een nieuw experiment. Stadsdeel Loosduinen regelt de organisatie, maar in feite is alles in handen van de bewoners van de wijk. Dat is namelijk de kracht van het buurtbudget, waarvoor ik als wethouder 100.000 euro beschikbaar heb gesteld. Ik geloof in de kracht van bewoners. Zij weten nu eenmaal het best wat er speelt en leeft in hun buurt en kunnen heel goed zelf bepalen wat zij nodig hebben. Met Buurtbudget Houtwijk doen wij wat wij zeggen: wij maken het vertrouwen dat wij in bewoners hebben concreet door een fors bedrag beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen de bewoners Houtwijk nog mooier, prettiger en socialer maken.

Met Buurtbudget Houtwijk geven wij als stadsbestuur uitvoering aan de wens van de gemeenteraad om een proef te doen met het fenomeen ‘burgerbegroting’. Dat is een middel om burgers meer inspraak te geven bij de besteding van gemeenschapsgeld. Als deze proef slaagt – en getuige de respons van de bewoners zijn de eerste signalen veelbelovend – wil ik in meer buurten en wijken met Buurtbudgetten gaan werken. Het is een geweldig middel om betrokkenheid te vergroten.

Voor elk van de vijf eerder genoemde thema’s kunnen bewoners tot en met vrijdag 22 februari een idee of plan indienen. Tijdens het BuurtBudget-festival op zaterdag 23 maart kiezen zij dan hun favoriete idee voor de wijk. Vanaf 16 maart staan op www.buurtbudgethoutwijk.nl de ideeën en plannen waar tijdens het BuurtBudget-festival op kan worden gestemd. Ik hoop er zelf op 23 maart uiteraard ook weer bij te zijn en dan alle mensen uit Houtwijk te zien!

Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), stadsdeelwethouder Loosduinen

P.S. Zaterdag 2 februari heb ik weer spreekuur. Van 13.30 tot 14.30 uur. De locatie is deze keer winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof. U bent van harte welkom!DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Hoe denkt u over de opknapbeurt van Kijkduin?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA