december 2, 2022

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

60 hectare Nederlandse biologische glastuinbouw

In 2022 is het aantal Nederlandse biologische glastuinders met tien gedaald tot 114. Ze telen op ruim 165 hectare. Met 95 zijn er 13 glasgroentetelers minder, maar zijn er nog enkele sierteelt- en bessentelers. Voor de sierteelt betekent dat meer areaal, maar niet voor bessen. Volgens de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2022 is dat areaal zelfs gehalveerd.

Van de 95 Nederlandse biologische glastuinders zijn er 93 gecertificeerd en zijn er twee in omschakeling. Tweeëndertig telen komkommers, 37 paprika’s en 40 tomaten. Vierendertig van deze bedrijven vermeerderen ook biologische kasgroenten. En 55 bedrijven telen ook andere kasgroenten, zoals aubergines en slagewassen.

Opvallend is dat het aantal kleinfruit-kastelers is gestegen van zes naar acht. Toch is dat areaal meer dan gehalveerd, van 4,3 naar twee hectare, en slechts de helft daarvan is gecertificeerd. In 2022 kwam er één sierteler bij en het areaal groeide met 4.600 m2 tot bijna 8,9 hectare, zeggen CBS-statistici.


Glastuinbouw en het aantal biologische bedrijven (al dan niet gecertificeerd).

In een algemeen rapport, wijst het CBS erop dat er sinds 2015 585 meer biologische landbouwbedrijven zijn. Dat is een stijging van 42,8%. Met iets meer dan 80.000 hectare is er nu 3,6% meer biologische landbouwgrond dan in 2021. Er zijn 19 glastuinders meer dan in 2015, wat dat areaal met 52 hectare vergroot.


Areaal tuinbouw onder glas (al dan niet gecertificeerd).

Bron: CBS

READ  Amazon Filling Center wordt geopend in Richmond; Dutch Brothers Coffee brengt nieuwe locatie naar Cyprus en meer belangrijk nieuws uit de regio Greater Houston