Colofon


De Nieuwe Loosduinse Krant
Postbus 53044
2505 AA DEN HAAG
redactie@loosduinsekrant.nl
advertenties@loosduinsekrant.nl

Kantoor: 0174 - 27 16 74
Advertenties: H. Jongbloed 06 - 15 14 44 19
Redactionele vormgeving: A. Dirkse 06 - 29 42 37 51
Vormgeving: R. Furrer-Schoenmaker 06 - 20 47 57 58