Adverteren

Doordat we een weekkrant, een website en social media als Facebook en Twitter hebben en we al deze podia heel specifiek gebruiken, bereiken we alle doelgroepen en zijn daarom voor bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren altijd de goede plek om je boodschap zo breed of juist zo specifiek mogelijk onder het voetlicht te brengen.

Onze media-adviseur kan hier een begeleidende rol spelen.

Advertenties: Renée Furrer-Schoenmaker 06 - 20 47 57 58 of Hans Jongbloed 06 - 15 14 44 19
advertenties@loosduinsekrant.nl